webcam Korte Hoefstraat

 
                                                                               
                                      

Zodra in 2017 de eerste gierzwaluwen zijn gearriveerd, zal ik regelmatig schakelen tussen de nestkasten                                      waar gierzwaluwen actief zijn.
 
Er zijn nu gierzwaluw(en) in de nestkasten:  1.A   2.A   5.A   7.A   3.Z   10.Z 
 
Klik op  " Logbook 2017 "   en u krijgt een overzicht van hetgeen er zich in deze nestkast plaatsvindt.            
   
   

Alle nestkasten hebben een eigen nummer : 

 

1.A  t/m 7.A           A = Achterkant woning  

 

1.Z t/m 10.Z          Z = Zijkant woning         

 

NN                        NN = Natuurlijk Nest   zijkant

 

1.V t/m 8.V            V = Voorkant woning  

 

 
 
 

                                                                   Home