Algemene informatie over Gierzwaluwen

                     
                                                           Afbeelding invoegen
 

Algemene informatie over Gierzwaluwen
 
 
  
 
 INHOUDSOPGAVE 
 
 
 Een bijzondere vogel.   Dit schrijven.   Naam............................................................................................................................... Blz. 3
 
 Herkennen van een gierzwaluw.  Het lichaam.  De vleugel.  De vlucht.   De ogen.  De kleur.  De snavel.  De poten.  De roep. Blz. 4
   
 Verschil met boeren-, huis- en oeverzwaluw.................................................................................................................................Blz. 5
 
 De leefwijze in het kort.  Terug in Nederland.  Nesten..................................................................................................................Blz. 6
 
 Broeden en voeden.......................................................................................................................................................................Blz. 7 
 
 Trekvogel.  Bedreigingen..............................................................................................................................................................Blz. 9
 
 Gierzwaluwen en de wet.  Hoe kunnen we helpen.  Sloop en renovatie..................................................................................... Blz.10
   
 Nieuwbouw.  Inbouwnestkasten.  Houten nestkasten.  .............................................................................................................. Bld.11
 
 Plaats van de nestkasten.  Gierzwaluwdakpannen.  .................................................................................................................. Blz.12
 
 Lokken met geluid.  Tips.  Misverstanden.  Geduld....................................................................................................................  Blz.13
 
 EHBO voor gierzwaluwen.  Gooi nooit een gevonden vogel in de lucht.  Wat u niet moet doen.  Wat u wel moet doen............ Blz.14
 
 Literatuur...................................................................................................................................................................................... Blz.14
 
 Informatie en adressen.................................................................................................................................................................Blz.15
 
 
 In dit werk vindt u algemene informatie over de gierzwaluwen en een beschrijving van de verschillende
 mogelijkheden om deze vogel te helpen
 
 Het inventariseren van gierzwaluwen is belangrijk omdat daarmee kan worden vastgesteld hoe groot de
 populatie is en waar gebroed wordt. Vooral dat laatste is nodig voor een goede bescherming van de vogels.
 Sloop of renovatie van panden kan problemen geven als er gierzwaluwen broeden. Door een goede
 inventarisatie heeft men tijd en mogelijkheden om nestverstoring te voorkomen en nestvervanging te
 realiseren zonder dat dit tot onnodig tijdverlies of extra hoge kosten leidt.
  
 
                                                                                     Home